Wie was Rien Poortvliet? Rien Poortvliet was een ´tekenende verteller´. Een man die geheel op eigen wijze en volledig autodidact decennia lang, zeer veel succes heeft gehad met zijn manier van schilderen en aquarelleren. Poortvliet kon als geen ander gewoon de natuur in stappen, lekker wandelen en daar dan situaties zien die hij dan later, wellicht naar aanleiding van een simpele schets, tot een hecht en creatief hoogstaand werk maakte. Ook kon hij zich meer dan wie dan ook verplaatsen in situaties die zich vroeger moeten hebben voor gedaan. Want als je naar enkele van zijn boeken kijkt, zoals ´Op het tuinpad van mijn vaderen…´ en ´Hij was een van ons …´ dan is hij daar natuurlijk niet bij geweest en heeft dat niet meegemaakt, maar geeft de aandachtige lezer én aandachtige kijker wel een blik in die tijd van weleer. Dat moet een gave zijn, dat kan je je niet aanleren.Ook neemt Poortvliet die mensen die interesse hebben, mee naar tijden zoals deze nog maar net achter ons liggen. Hij trok veel door het land en schilderde dan situaties die als een herinnering op een ieders netvlies komen. Zoals het gedrag van mensen, net voor en net na de oorlog en dat met name in de christelijke gebieden, zijn bakermat. En die soms toch anders omgingen met de medemens. Bij voorbeeld het neerleggen van stro voor een huis waar een overledene lag, of het gedrag in een kerk, het luisteren naar een preek, etc. Misschien kunnen we er van leren !

Kennis van zaken hebben en als een ´tekenende verteller´ door de wereld reizen dat was één van zijn sterke punten, hij liet je eigenlijk situaties zien die je was vergeten en die nu weer boven komen drijven. Maar hij was ook een meester in het tonen van de mimiek van een man of vrouw en de oogopslag daarvan. Tenslotte zijn ´ogen´ heel belangrijk in een schilderij of aquarel.

Een speciale plaats moet natuurlijk zijn liefde voor de natuur hebben, ofschoon sommige mensen daar een geheel andere kijk op hebben, was Poortvliet een meester in het tonen van het leven dat er heerste in een bos, op een weiland, in het agrarische land en natuurlijk tijdens de jacht. En dan waren er natuurlijk de Kabouters, een onderwerp dat vele kanten kent en daardoor ook vele manieren van uitleggen en beleven herbergt. Maar één ding staat vast : de Kabouters van Poortvliet hebben wel heel veel meegemaakt en zijn een uitdaging voor mensen die de gedachte achter deze mannetjes en vrouwtjes willen uitdragen en continueren bij een volgende generatie, wat zij hebben wel heel veel meegemaakt en geven veel stof tot vertellen en voorlezen uit deze boeken van Poortvliet. Het Rien Poortvlietmuseum heeft er een speciale Kabouter Wonder Wereld mee ingericht.